Prestatieafspraken

Op basis van een woonvisie van de gemeente maakt Het Grootslag met de gemeenten Drechterland en Medemblik en Huurdersraad De Driehoek meerjarige prestatieafspraken. De looptijd daarvan is vier jaar. Daarnaast wordt er ieder jaar een jaarschijf opgesteld. Daarin staan de concrete plannen die Het Grootslag dat jaar uitvoeren. Daarbij wordt gekeken of de plannen nog actueel zijn of aangepast moeten worden. Voorwaarde is dat ze passen binnen de prestatieafspraken.

Thema's en opzet prestatieafspraken
De prestatieafspraken gaan over de volgende thema’s:

  1. Organisatie en samenwerking
  2. Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector
  3. Betaalbaarheid
  4. Duurzaamheid en woonklimaat
  5. Maatschappelijke opgave
  6. Inzet in kernen, wijken en buurten


Deze thema’s zijn door partijen uitgewerkt in de prestatieafspraken. Wanneer nodig worden de prestatieafspraken aangevuld in de jaarschijven.

Neem contact op met Huurdersraad De Driehoek

Velden met een * zijn verplicht

Of mail naar info@huurdersraaddedriehoek.nl